หน้าแรก บริการแปลภาษา

บริการแปลภาษา

ด้วยเล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนั้น การขจัดปัญหาด้าน “ความแตกต่างด้านภาษา” ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาเอกสารเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด

บริษัท ทีเจ พรรณราย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TJ Prannarai Communication Co., Ltd.) ขอนำเสนอบริการแปลภาษาที่มีความพิถีพิถัน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทางในระดับดีมาก

สำหรับงานแปลเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า บริษัทจะทำการแปล (ขั้นตอนการแปล) โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความชำนาญทั้งด้านภาษาและคำศัพท์เฉพาะทาง จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการตรวจเทียบกับต้นฉบับ (ตรวจสอบความถูกต้อง) และเรียบเรียง (เพื่อความสละสลวยของประโยคที่แปลโดยเจ้าของภาษา) จากนั้นจึงทำการส่งมอบให้แก่ลูกค้า ภายหลังการส่งมอบ ยังขอนำเสนอบริการหลังการขาย (After Service) โดยการปรับปรุงงานแปลให้ตรงตามคำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ภายในบริษัทนั้นๆ อีกด้วย

1. การทำงานของเราประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนการแปล (Translation), การตรวจเช็ค (Check), และการเรียบเรียง (Proof- reading)

2. พร้อมรับประกันคุณภาพด้วยบริการหลังการขาย (After Service)