หน้าแรก ศูนย์รวมล่ามของ TJP

ศูนย์รวมล่ามของ TJP

• ล่ามเฉพาะทางสำหรับระบบ SAP
• ล่ามด้าน ISO
• ล่ามด้าน Audit
• ล่ามด้านความปลอดภัย (Safety)
• ล่ามในโรงงานอุตสาหกรรม
• ล่ามสำหรับสหภาพแรงงาน
• ล่ามด้านวิศวกรรม – เทคนิค
• ล่ามด้าน IT
• ล่ามสำหรับการ Training
• ล่ามในการประชุมผู้ถือหุ้น

• ล่ามเจรจาธุรกิจ
• ล่ามด้านบัญชี – การเงิน
• ล่ามสำหรับงานราชการ
• ล่ามด้านกฏหมาย
• ล่ามด้านการแพทย์
• ล่ามด้าน Logistic
• ล่ามสำหรับงาน Event
• ล่ามงานประชุมสัมมนา
• ล่ามสำหรับสถานศึกษา
• ล่ามติดตามตัว

flag-jp

ภาษาญี่ปุ่น

flag-en

ภาษาอังกฤษ

flag-ch

ภาษาจีน

flag-jp

ล่ามพูดพร้อม

flag-en

ล่ามแปลกระซิบ

flag-ch

ล่ามพูดตาม

  • แบบรายชั่วโมง
  • แบบครึ่งวัน (4 ชั่วโมง)
  • แบบเต็มวัน (8 ชั่วโมง)

ล่าม Online เช่น Video Conference, Zoom, Skype, Telephone Conference
(ยินดีให้บริการตามอัตรารายชั่วโมง)

ให้เช่าอุปกรณ์ การใช้งานสำหรับล่ามพูดพร้อม, ตู้ล่าม, ชุดหูฟัง และอื่นๆ