หน้าแรก นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

การคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1.บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

2.1. การจัดส่งสินค้า
2.2.1 หลังลูกค้าชำระสินค้าแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าในวันถัดไปของวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์)
2.2.2 หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้า หรือสินค้าล่าช้า สามารถติดต่อกับทางบริษัทได้โดยตรง และจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ให้อีกครั้งหากลูกค้าไม่ได้รับสินค้า และในกรณีได้รับสินค้าล่าช้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของลูกค้า และระบบขนส่งของไปรษณีย์ไทย

 

นโยบายการยกเลิก

กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้ ?

ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว