หน้าแรก ระบบรับประกันคุณภาพ

ระบบรับประกันคุณภาพ

แปลเอกสาร

รับผิดชอบโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความชำนาญทางด้านภาษาและคำศัพท์เฉพาะทาง

ตรวจเทียบ

เปรียบเทียบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างต้นฉบับ กับเอกสารการแปล และปรับแก้คำศัพท์เฉพาะทาง

การเรียบเรียง

ตรวจสอบประโยคให้สามารถนำไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

การตรวจทาน

ตรวจสอบประโยคให้สามารถนำไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ส่งมอบ

ส่งมอบงานตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เช่น e-mail, CR-ROM, ไปรษณีย์ ฯลฯ

ปรับแก้งานตามความต้องการของลูกค้า

กรณีมีข้อแก้ไข บริษัทจะให้บริการตรวจแก้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น คำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ภายในบริษัทซึ่งมีความเฉพาะแตกต่างกัน ยกเว้นกรณีที่แก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงข้อความเดิมเป็นอื่น