หน้าแรก ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การเตรียมงานไม่มีคำว่ามากเกินไป

0
สวัสดีค่ะทุกท่าน หัวข้อในครั้งนี้คือ “การเตรียมงานไม่มีคำว่ามากเกินไป” วันก่อนดิฉันมีโอกาสได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมเกี่ยวกับปัญหาในการทำธุรกิจ ซึ่งมีหัวข้อว่า “ปัญหาในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย” โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับเชิญจนถึงวันที่บรรยายมีเวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งในระหว่าง 1 เดือนนี้ ดิฉันต้องเตรียมงานให้พร้อม ทั้งเตรียม slide, ร่างต้นฉบับเนื้อหาที่จะบรรยาย, ฝึกบรรยายเสมือนวันจริง และอ่านต้นฉบับจนจำขึ้นใจ นอกจากนี้ยังต้องฝึกท่าทาง การพูดเสียงหนัก-เบา ความเร็ว โดยจินตนาการว่ามีผู้ฟังนั่งอยู่ด้านหน้า แม้ว่าดิฉันจะสอนกฎหมายแรงงานมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งดูเหมือนว่าดิฉันจะเตรียมตัวมา...

บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

0
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 Ms.Chifumi Maeda กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเจ พรรณราย คอมมิวเนเคชั่น จำกัด และ บริษัท จัดหางาน ทีเจพรรณราย จำกัด ได้มีโอกาสเป็นผู้บรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย ว่ามีความยากง่าย, โอกาส หรือความเสี่ยงด้านใดบ้าง ให้แก่ นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจำนวน 25...