หน้าแรก ระดับของล่าม

ระดับของล่าม

“ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ 1”

ล่ามของเราล้วนแต่เป็นล่ามที่มีประสบการณ์ในสาขาเฉพาะทางทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

มายาวนานมากกว่า 10 ปี ทั้งล่ามคนไทย และล่ามคนญี่ปุ่น