คอลัมน์ทรัพยากรบุคคล: การปรับปรุงแรงจูงใจในการทำงานคือเคล็ดลับในการทำงานให้ดีขึ้น!

ผู้แต่ง: Tomonori Takase (IEWRI THAILAND CO., LTD.)

ด้วยความร่วมมือของสถาบันเศรษฐศาสตร์และแรงงานระหว่างประเทศ (www.iewri.or.jp) ซึ่งเป็นองค์กรในเครือเรากำลังดำเนินการสำรวจและวินิจฉัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานตามทฤษฎี“ Intrinsic Motivation” สำหรับ บริษัท ญี่ปุ่นใน ประเทศไทย.

ในเอเชีย บริษัท ญี่ปุ่น 422 แห่งมีผู้เข้าร่วม 575,089 คน วินิจฉัยจากข้อมูลประชากร 119,482 คนในประเทศไทย (ข้อมูล ณ ปี 2562)

เรารอข้อเสนอแนะและคำปรึกษาของคุณ
URL: http://www.iewrithai.com

หากคุณสนใจในแบบสำรวจแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานโปรดติดต่อเรา

เราจะส่งเอกสารให้คุณ takase@iewrithai.com (Takase)