หน้าแรก ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

มีนาคม 2553

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทจัดหางาน ทีเจ พรรณราย จำกัด (TJ Prannarai Recruitment Co., Ltd.) และ บริษัท ทีเจ พรรณราย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TJ Prannarai Communication Co., Ltd.)

ตุลาคม 2548

ก่อตั้งบริษัทไทยแพลเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (Thai Palnet Communication Co., Ltd.) (ขยายกิจการโดยก่อตั้งบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการแปลเอกสาร)

กุมภาพันธ์ 2544

ก่อตั้งบริษัทจัดหางานไทยแพลเน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (Thai Palnet Enterprise Recruitment Co., Ltd.) (ประกอบธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ให้บริการแปลเอกสาร และให้บริการจัดหาล่าม)