หน้าแรก บริการด้านเอกสาร

บริการด้านเอกสาร

社内文書の作成が可能です。

事前に企業様事にインタビューをし・・・

1、就業規則の作成(40,000 THB~)

2.就業規則のレビュー(20,000 THB~)