หน้าแรก รับให้คำปรึกษาแบบรายเดือน

รับให้คำปรึกษาแบบรายเดือน

ประกาศเริ่มเปิดให้บริการที่ปรึกษา 

 

ในโอกาสนี้ ดิฉันได้ตัดสินใจเปิดให้บริการที่ปรึกษาซึ่งการเรียกร้องเข้ามามาก 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันมาช่วยเหลือทุกท่านได้ 

 

รูปแบบการให้บริการ 

  1. ให้คำแนะนำทุกด้านเกี่ยวกับการบริหารงานบริษัท 

รับให้คำแนะนำตั้งแต่เรื่องกฎหมาย เช่น บุคคล แรงงาน ภาษี ไปจนถึงงานภาคปฏิบัติ 

 

2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัฒธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

* สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาทุกประเภทที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างไทยกับญี่ปุ่น 

 

3. ให้คำแนะนำในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

*การรับภาระอันหนักหน่วงในการทำงานในต่างประเทศย่อมมีความกดดันสูง มีความโดดเดี่ยว อีกทั้งหน่วยงานหรือผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเข้าใจและสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าวได้มีอยู่น้อยมาก แม้ว่าเราจะไม่อาจทำให้ความกดดันหมดไป แต่เราก็สามารถรับมือได้ 

 

เกี่ยวกับชิฟูมิ มาเอดะ 

ดิฉันเดินทางมายังประเทศไทยในพ.ศ. 2541 เพื่อทำหน้าที่ครูสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมของรัฐ จากนั้นจึงมีโอกาสได้ทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศของบริษัทเอกชน จนกระทั่งได้ก่อตั้งบริษัททีเจ พรรณราย ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ซึ่งตัวดิฉันเองก็ได้ลองผิดลองถูกเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม การใช้ภาษา และธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ มามากมาย รวมทั้งประสบปัญหาที่ยากลำบากในการบริหารงานในต่างแดนและการอยู่ในฐานะผู้บริหาร ดิฉันจึงหมั่นค้นคว้าหาคำตอบและได้เรียนรู้ว่าควรทำอย่างไร ประกอบกับตั้งแต่พ.ศ. 2558 ระหว่างที่ดิฉันทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ดิฉันได้พบกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานในประเทศไทย จึงมีแนวคิดเพื่อหาทางออกว่า “ไม่มีวิธีการใดเลยหรือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการใช้กฎหมาย” และ “สาเหตุซึ่งเป็นที่มาของปัญหาคืออะไร” ดิฉันจึงได้ทำการวิจัยเรื่อง “นโยบายแรงงานในบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยและผลกระทบของนโยบายดังกล่าว” ซึ่งสำเร็จลุล่วงในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 โดยดิฉันคาดหวังที่จะนำประบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนญี่ปุ่นทุกคนที่กำลังพยายามอยู่ในประเทศไทย และอยากเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีของทุกคนค่ะ 

 

ค่าบริการที่ปรึกษา 

35,000 บาท / เดือน 

 

ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อสอบถามมายังบริษัท 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ค่ะ