การอบรมพนักงานใหม่สำหรับพนักงานไทย

TJ Prannarai ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2001 โดยผู้ประกอบการสตรีคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้สร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทยที่ทำงานในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โปรแกรม “การอบรมพนักงานใหม่สำหรับพนักงานไทย” ของเราถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานไทยที่จะทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

 

ในโปรแกรมการอบรมนี้ พนักงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมการทำธุรกิจญี่ปุ่นก่อน นี้จะทำให้พนักงานสามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นในสภาพแวดล้อมธุรกิจญี่ปุ่น ความสุภาพ, ความเคารพ, และความเคารพความรู้สึกของผู้อื่น คือค่านิยมหลักในธุรกิจของเรา

 

ต่อไปจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรายงาน, การแจ้ง, และการปรึกษา หรือที่เรียกว่า “HoRenSo” นั่นคือสามคอลัมน์หลักของการสื่อสารในธุรกิจญี่ปุ่น และคือการลดการเข้าใจผิดของคนในทีม และคนในองค์กร นั่นคือเป้าหมายของเราที่จะนำพาองค์กรของคุณไปสู่ความสำเร็จ

เหนือทั้งหมด เราช่วยให้พนักงานเข้าใจและประกอบการในสังคมอย่างไร การอบรมของเราถูกออกแบบเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองและมีความมั่นใจในสภาพแวดล้อมธุรกิจ