Essay ในครั้งนี้คือ “ความแตกต่างของ “การทำงานเก่ง”
ในมุมมองของผู้บริหารกับ “การทำงานเก่ง” ในมุมมองของพนักงาน”

ตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ชีวิตประจำวันและรูปแบบการทำงานของพวกเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมถึงสภาพแวดล้อมของบริษัทเองก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน อย่างตัวดิฉันเองซึ่งรับให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่บริษัทต่างๆ จะทราบได้ว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทแย่ลงไปด้วย บริษัทจึงจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานโดยไม่มีทางเลือก และมีผู้ขอคำปรึกษาจากดิฉันในประเด็นนี้มากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องที่มีผู้ขอคำปรึกษามากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาคือ “อยากให้พนักงานที่ทำงานไม่เก่งลาออกไป” ซึ่งอันที่จริงแล้ว ถึงแม้จะไม่มีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ก็เป็นเรื่องที่มีผู้ขอคำปรึกษามากที่สุด และเป็นคำถามที่ต้องมีคนถามทุกครั้ง แม้แต่ในช่วงการตอบคำถามระหว่างการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่ ส.ส.ท.

ประเด็นคือ “การทำงานเก่งมีลักษณะอย่างไร”
ดิฉันขอตั้งคำถามกับทุกท่านว่า “การทำงานเก่งในมุมมองของท่านมีลักษณะอย่างไร และต้องเป็นคนแบบไหน”

ถ้าถาม 10 คน ก็คงจะได้คำตอบที่ไม่เหมือนกัน และถ้าถามทั้ง 10 บริษัท ดิฉันก็คิดว่าทั้ง 10 บริษัทนั้นคงจะมีแนวคิดและดุลยพินิจที่แตกต่างกันออกไปเช่นกัน ทุกครั้งที่ดิฉันได้รับคำถามนี้ในระหว่างการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการสอนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานจะรู้สึกว่า “เกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสารอย่างชัดเจน” “การทำงานเก่ง” นั้นเป็นเรื่องที่กำกวมและเข้าใจได้ยาก เพราะแต่ละคนก็มีแนวคิดและความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไป และหากไม่ถ่ายทอดออกมาให้ชัดเจนจะเข้าใจไม่ตรงกัน

ถ้าพูดถึงบริษัท ก็มักจะมีพนักงานในอุดมคติของแต่ละบริษัทอยู่ ทั้งทักษะที่จำเป็นในแต่ละระดับและตำแหน่ง ลักษณะของบุคลากรที่ต้องการ รวมไปถึงความรับผิดชอบและอำนาจในการตัดสินใจที่ดี หากผู้บริหารและพนักงานเข้าใจไม่ตรงกันในจุดนี้ จะกลายเป็นว่า “อยากให้พนักงานที่ทำงานไม่เก่งลาออกไป” นั่นเองค่ะ

หากผู้อ่านทุกท่านที่ทำงานอยู่ในบริษัทรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการประเมินใดๆ อาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นได้ค่ะ หากลองถามกับผู้บริหารหรือหัวหน้าโดยตรงอาจเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะคะ

ดิฉันหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะ

สามารถ Download เวอร์ชั่น ภาษาญี่ปุ่นได้ที่
http://www.tjprannarai.co.th/publication.html

admin
Author: admin

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here