บรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

0
552

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 Ms.Chifumi Maeda กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเจ พรรณราย คอมมิวเนเคชั่น จำกัด และ บริษัท จัดหางาน ทีเจพรรณราย จำกัด

ได้มีโอกาสเป็นผู้บรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย ว่ามีความยากง่าย, โอกาส หรือความเสี่ยงด้านใดบ้าง ให้แก่ นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจำนวน 25 คน จากมหาวิทยาลัย Fukui และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจำนวน 50 คน

เพื่อให้นักศึกษา สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือ ต่อยอดทางการศึกษา หรือการทำธุรกิจในอนาคต

admin
Author: admin

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here