วันนี้บริษัท TJ Prannarai ของเราได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
ในหัวข้อ อาชีพนักแปลภาษาญี่ปุ่น

สำหรับก้าวแรกของอาชีพที่นักศึกษาภาคภาษาญี่ปุ่น อยากจะลองลงมือทำ

ทางบริษัท TJ Prannarai หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมฟังบรรยาย

จะสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติได้ในอนาคตอันใกล้

Ampere
Author: Ampere

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here