สวัสดีค่ะทุกท่าน 

หัวข้อ Essay ในครั้งนี้คือ “การได้เงินมาคือการแลกเปลี่ยนด้วย “คุณค่า”  

ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ แต่เราใช้เงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับ “คุณค่าต่างๆ” 

ยกตัวอย่างเช่น 

  1. เติมน้ำมันเพราะรถน้ำมันหมด 
  2. สั่งKFCผ่าน Food Panda สำหรับอาหารเที่ยง 

 

กรณีที่ 1 “เติมน้ำมันเพราะรถน้ำมันหมด” คือ ใช้เงินแลกเปลี่ยนกับคุณค่าของน้ำมัน หลังจากแลกมาแล้วจึงได้น้ำมันและขับรถต่อไปได้ 

 

กรณีที่ 2 “สั่ง KFC ผ่าน Food Panda สำหรับอาหารเที่ยง” คือ สั่งอาหารเที่ยงจาก KFC จึงได้รับอาหารเที่ยงและได้อิ่มท้อง ซึ่ง KFC ส่งมอบคุณค่าโดยการทำให้ท้องดิฉันอิ่ม ส่วน Food Panda ส่งมอบคุณค่าโดยการส่งอาหารเที่ยงจาก KFC ให้แก่ดิฉัน 

 

จากข้างต้นจึงเข้าใจได้ว่ามีทั้งแบบสองทางและแบบหลายทาง 

 

ถ้าวิเคราะห์กรณีนี้จะเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนคุณค่า คือ การส่งมอบคุณค่าด้วยวิธีการตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของอีกฝ่ายหนึ่ง และเราให้เงินเป็นการตอบแทน “การตอบโจทย์ความต้องการ” หรือ “การแก้ไขปัญหา” นั้น 

 

ถ้าไม่ต้องการแลกเปลี่ยน…หรือเพราะมีค่าใช้จ่ายจึงไม่อยากได้ กรณีนี้ก็จำเป็นต้องทำเอง 

 

สำหรับความต้องการของกรณีที่ 1 “เติมน้ำมัน” ถ้าเราคิดได้ว่าการแก้ไขปัญหานี้ทำได้ยาก ตั้งแต่หาแหล่งน้ำมัน ขุดเจาะเพื่อดูดน้ำมัน ทำให้บริสุทธิ์จนนำมาใช้ได้ และขนส่งด้วยเรือไปยังจุดหมายปลายทาง จากนั้นจึงส่งร้านค้าปลีก…ก็จะเข้าใจได้ว่าข้อนี้ไม่สามารถทำเองได้  

 

จากตัวอย่างนี้ เราจะคิดได้ว่าถ้าเป็นธุรกิจของเราเองจะต้องทำอย่างไร คนรอบตัวเรามีปัญหาอะไรบ้าง  

ซึ่งปัญหาลักษณะนี้มีอยู่ 2 รูปแบบคือ แบบที่รู้ตัวว่าตนเองมีปัญหาอะไร (มีความต้องการที่ชัดเจน) และกรณีที่ไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาอะไร (มีความต้องการที่ซ่อนอยู่และเมื่อมองเห็นได้ชัดเจนแล้ว ความต้องการนี้จึงมีคุณค่ามากขึ้น 

 

และถ้าเรามุ่งเน้นที่ “คุณค่า” และ “ความยาก” ก็มักจะมีแนวโน้มของราคาในการแลกเปลี่ยนที่เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ 

 

แล้วธุรกิจของทุกท่านจะแลกเปลี่ยนกับคุณค่าแบบไหนคะ 

 

ดิฉันหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะ 

Ampere
Author: Ampere

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here