กฏหมายคุ้มครองแรงงานไทย (ฉบับแก้ไขล่าสุด) โดย Kindle Edition

0
262

นี้เป็นรุ่นล่าสุดของกฎหมายคุ้มครองแรงงานแห่งประเทศไทย กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นเทียบเท่ากฎหมายกฎหมายแรงงานกฎหมายและสัญญามาตรฐานแรงงานของญี่ปุ่น ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้คุ้มครองแรงงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของ บริษัท ในประเทศไทย ตั้งแต่เวอร์ชั่นหนังสือ (ไทย / แปลภาษาญี่ปุ่น) ถูกตีพิมพ์ในปี 2012 จะได้รับการตีพิมพ์ใหม่เนื่องจากการแก้ไข ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะอ่านใน e-books, มันถูกตีพิมพ์เฉพาะในญี่ปุ่น

Ampere
Author: Ampere

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here