จัดการประชุมประจำปี Strategic Plan 2022 สำหรับ TJ Prannarai

0
16
Strategic Plan 2022

ในวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา ทางบริษัท TJ Prannnarai ได้จัดการประชุมประจำปี

เพื่อสรุปยอดขาย และ Project ของปีที่ผ่านมา ทางบริษัทของเรา

เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมประจำปี เพื่อที่จะได้เสริมสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของปีงบประมาณต่อไป

พวกเราได้จัดการประชุม Strategic Plan เป็นครั้งที่ 8

และพวกเราเชื่อว่าในปีนี้จะเป็นปีที่ดีของพวกเราต่อไป

Ampere
Author: Ampere

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here