เกี่ยวกับ TJ Prannarai

ผู้ให้บริการแปลภาษา
และจัดหาล่าม

TJ Prannarai เชื่อว่าทักษะด้านการแปลภาษา และล่ามแปลภาษาเป็นทักษะเฉพาะที่ไม่ใช่ผู้รู้ภาษาทุกคนจะสามารถทำได้ และเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน เพื่อให้สามารถสื่อสารความหมายในภาษาปลายทางได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมชาติด้วยเหตุนี้ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานตลอดระยะเวลา 20 ปี เราจึงมีความเชื่อมั่นในการให้บริการแปลเอกสาร, จัดหาล่าม, จัดทำหนังสือแปล และบริการให้คำปรึษาแก่ลูกค้าทุกราย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉพาะทางด้านกฎหมาย เช่น งานแปลคำพิพากษา, รายงานการดำเนินคดี, สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย ฯลฯ หรือจะเป็นงานล่ามในการติดตั้งซอฟต์แวร์ เช่น ระบบ SAP, JP1 รวมไปถึงการแปลเอกสารภายในบริษัท เช่น บัตรส่งเสริมการลงทุน, งบการเงิน และเอกสารประกอบการฝึกอบรม เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีบริการเสริมในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานล่ามแปลภาษา เช่น ตู้ล่าม ชุดหูฟัง ฯลฯ เพื่อรองรับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล และแก้ปัญหาในการสื่อสารที่ผิดพลาดและบกพร่อง (Miscommunication) ให้แก่ลูกค้า TJ Prannarai จึงพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษา และล่ามโดยตรง and interpreters will respond directly.

บริการของเรา

โซเชียลมีเดีย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บทความประจำเดือน

หนังสือ

ลูกค้าของบริษัท

ติดต่อเรา