เกี่ยวกับ TJ Prannarai

ผู้ให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น
และจัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่น
TJ Prannarai เชื่อว่าทักษะด้านการแปลและล่ามเป็นทักษะเฉพาะที่ไม่ใช่ผู้รู้ภาษาทุกคนจะสามารถทำได้ และเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน เพื่อให้สามารถสื่อสารความหมายในภาษาปลายทางได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานตลอดระยะเวลา 20 ปี เราจึงมีความเชื่อมั่นในการให้บริการแปลเอกสาร, จัดหาล่าม, และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์แก่ลูกค้าทุกราย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉพาะทางด้านกฎหมาย เช่น งานแปลคำพิพากษา, รายงานการดำเนินคดี, สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย ฯลฯ หรือจะเป็นงานล่ามในการติดตั้งซอฟต์แวร์ เช่น ระบบ SAP, JP1 รวมไปถึงการแปลเอกสารภายในบริษัท เช่น บัตรส่งเสริมการลงทุน, งบการเงิน และเอกสารประกอบการฝึกอบรม เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีบริการเสริมในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น เช่น ตู้ล่าม ชุดหูฟัง ฯลฯ เพื่อรองรับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัลและแก้ปัญหาในการสื่อสารที่ผิดพลาดและบกพร่อง (Miscommunication) ให้แก่ลูกค้า TJ Prannarai จึงพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลและล่ามโดยตรง

บริการของเรา

โซเชียลมีเดีย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บทความประจำเดือน

หนังสือ

ลูกค้าของบริษัท

ติดต่อเรา