ธุรกิจให้บริการแปลเอกสาร

 การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างราบรื่นนั้น การแก้ไขปัญหาด้วย “คำพูด” เป็นสิ่งจำเป็นที่สุด  บริษัทแปลเอกสาร ที เจ พรรณราย จำกัด (TJ Prannarai Communication Co., Ltd.) ขอนำเสนอบริการแปลเอกสารที่มีความ พิถีพิถัน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทางในระดับดีมาก


1. การทำงานของเราประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการแปล (Translation) การตรวจเช็ค (Check) และการเรียบเรียง (Proof- reading)
2. พร้อมรับประกันคุณภาพด้วยบริการหลังการขาย (After Service)

สำหรับงานแปลเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า บริษัทจะทำการแปล (ขั้นตอนการแปล) โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมี ความชำนาญทั้งด้านภาษาและคำศัพท์เฉพาะทาง จากนั้นจะเป็นขั้นตอน การครอสเช็คกับต้นฉบับ (ความถูกต้อง) และเรียบ เรียง (ตรวจเช็คความสละสลวยของประโยคที่ แปลโดยเจ้าของภาษา) จากนั้นจึงทำการส่งมอบให้แก่ลูกค้า


ภายหลังการส่งมอบ ยังขอนำเสนอบริการหลังการขาย (After Service) โดยการปรับปรุงงานแปลให้ตรงตามคำศัพท์เฉพาะทาง ที่ใช้ภายในบริษัทนั้นๆ อีกด้วย

ภาษาที่แปล

ภาษาไทย - ภาษาญี่ปุ่น – ภาษาอังกฤษ


แขนงงานที่แปล

แค๊ตตาล็อค (ให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการแปลเอกสารตลอดจนถึงการพิมพ์รูปเล่ม), เอกสาร ISO, เอกสาร BOI, คู่มือต่าง ๆ, สัญญา, เอกสารงบการเงิน เอกสารรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report), เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น, เอกสารการ จัดตั้งบริษัท, กฎระเบียบการทำงานของบริษัท, เอกสารราชการ, เอกสารด้านวิชาการ (Academic), เอกสารด้าน IT, ฯลฯ
ภาษาที่แปล

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟฟิกดีไซน์ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ชั้นนำ อาทิ
Adobe Indesign, Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver ทุกเวอร์ชั่น
ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ โบรชัวร์ แผ่นพับ
และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ไม่ต้องยุ่งยาก หรือเสียเวลา
หลายขั้นตอน โดยสามารถจัดทำอาร์ตเวิร์กให้ได้แม้ไม่มีไฟล์

รับบริการแปลสื่อโทรทัศน์พร้อมจัดทำ Subtitle
รับจัดข้อมูล XML/HTML


実績

ตัวอย่างบริษัทลูกค้าที่ใช้บริการแปลเอกสาร

Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Kitz (Thailand) Ltd.
Kyoden (Thailand) Co., Ltd.
Nakamura Electric (Thailand) Co., Ltd.
Mazars (Thailand) Ltd.,
Muramoto Electron (Thailand) P.C.L
Oki Electric Industry Co., Ltd.
Thai Riki Garments Co.,Ltd.
Siam Koken Ltd.
Thai Nisshin Seifun Co., Ltd.
Thai Nisshin Technomic Co., Ltd.
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
บริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์รายใหญ่
บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหญ่
บริษัทการค้ารายใหญ่
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
สำนักงานกฎหมาย 
ผู้ประกอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
โรงพยาบาลเอกชน
บริษัทออกแบบเว็บไซต์
บริษัทผลิตอุปกรณ์ส่องสว่าง
บริษัทผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสลักภัณฑ์ (Fastener) สำหรับภาคอุตสาหกรรม
บริษัทโฆษณา
บริษัทการพิมพ์
ผู้ประกอบการขนส่ง
ธนาคาร
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (Securities Company)
สถาบันการเงิน
ร้านอาหารญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา

ฯลฯ


ผลงานการแปลเอกสาร

บริษัทผู้จำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการควบคุม
บริษัทจัดทำโฮมเพจ ข้อมูลบริษัท
บริษัทผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) ปรัชญาองค์กร
หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เอกสารรายงานการสำรวจ
ร้านอาหารญี่ปุ่น ใบอนุญาตประกอบการ
บริษัทโทรคมนาคม ข้อเสนอทางเทคนิค
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เอกสารชี้แจงคำสั่ง
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์/รถมอเตอร์ไซด์ เอกสาร ISO
บริษัทออกแบบเว็บไซต์ แผ่นพับโฆษณา
บริษัทผู้ผลิตอาหาร แบบสำรวจ

สำนักงานกฎหมาย  หนังสือสัญญาแต่ละประเภท
บริษัทที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
บริษัทตัวแทนในการเดินเรื่อง ข้อบังคับของบริษัท
บริษัทออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์
ธนาคารญี่ปุ่น จดหมายข่าว 

บริษัทที่ปรึกษา ข้อกำหนดบริษัท
บริษัทซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม/จัดทำเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยสวัสดิการ
บริษัทพัฒนา/ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับตรวจสอบ นโยบายการบริหาร
สำนักงานกฎหมาย  ทะเบียนบ้าน
บริษัทนำเข้าและส่งออก/จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คู่มือการใช้งาน
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ คู่มือการฝึกบรม
บริษัทออกแบบ/ผลิตอุปกรณ์โลจิสติกส์ เอกสารคู่มือการเชื่อม
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนต้านทานแผ่นเพลต เอกสารชี้แจงคำสั่งในการปฏิบัติงาน
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ เช็คชีทการตรวจรับ
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ ฯลฯ เอกสาร 5ส
บริษัทการค้า (Trading Company) คำกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ

บริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้า ราชกิจจานุเบกษา
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน คำประกาศ
บริษัทผู้ผลิตอาหาร เอกสารจดทะเบียนบริษัท
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ หนังสือสัญญาเช่า
บริษัทผู้จำหน่ายวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง-งานรับเหมา งบการเงิน
สำนักงานกฎหมาย เอกสารคำตัดสิน
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ใบประเมิน
บริษัทออกแบบเว็บไซต์ เมนูจัดส่ง
บริษัทการค้า ข่าว

บริษัทจัดทำโฮมเพจ นโยบายบริษัท
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว บันทึกการประชุม
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนสำหรับตู้เย็น เอกสารในการนำเสนอผลงาน
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ หนังสือแนะนำ
บริษัทผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ( Printed Media ) แคตตาล็อก
ส่วนบุคคล ใบทะเบียนสมรส
ส่วนบุคคล พาสปอร์ต

สำนักงานกฎหมาย หนังสือสัญญา
บริษัทผู้ผลิตยา บันทึกความเข้าใจ
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ คู่มือคุณภาพ
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือกล (Machine Tools) ตารางแสดงการควบคุมคุณภาพ
บริษัทโลจิสติกส์ เอกสารแสดงขั้นตอนการทำงาน
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ นโยบายบัญชี
บริษัทผู้ผลิตอาหาร บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เอกสารรายงานการตรวจติดตามภายใน
บริษัทผู้ผลิตและแปรรูปกระดาษและเยื่อไม้ เอกสาร BOI
บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ใบสมัคร
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ใบรับรอง
   
ฯลฯ  

ติดต่อสอบถาม

Tel. 0-2712-3199 /Fax. 0-2712-3201 /E-mail: trans@thaipalnet.com trans@tjprannarai.co.th