ธุรกิจให้บริการแปลเอกสาร


ภาษาที่แปล


Code
Position
Place
Salary
96
Safety Officer Rama 3 Rd.,Yannawa N/A
96
Customer Service Rama 3 Rd.,Yannawa N/A
287
Secretary/Japanese Interpreter Huamark,Bangkok N/A
113
Japanese Interpreter
(Contract 4 months)
Amata Nakorn I.E.Chonburi N/A
200
Sales Representative Ploenchit Tower,Bangkok N/A
Accounting staff Silom Rd, Bangkok 12,000-15,000 Baht
116
Asst.HR Manager Wellgrow I.E.Chachoengsao N/A

แขนงงานที่แปล

ทีเจพรรณรายได้ดำเนินธุรกิจด้านการสรรหาบุคคลากร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับพนักงาน จน กระทั่งถึงระดับผู้บริหาร ในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น, เลขานุการ,บัญชี-การเงิน,การขาย, การตลาด, การนำเข้า-ส่งออก, คลังสินค้า, บุคคล, ธุรการ, ลูกค้าสัมพันธ์, วิศวกร, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ( QC/QA) เป็นต้น

ผู้สมัครทุกคนที่มาลงทะเบียนกับเราจะได้รับการปรึกษาและแนะนำงานที่เหมาะสมกับประสบการณ์และความสามารถของแต่ละ บุคคล โดยที่ปรึกษาทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ทำให้บริษัทลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าบุคลากรที่ทางเราคัดสรรไปให้นั้น เป็นผู้ที่มี ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการขององค์กร

นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการแนะนำบุคคลากรทางบริษัทของเราได้เพิ่มเติมการให้บริการแนะนำ ปรึกษาเรื่องการทำงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทลูกค้าและพนักงานที่แนะนำให้ภายหลังจากที่ได้แนะนำบุคลากร ไปแล้วอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งถือเป็นการติดตามผลการ แนะนำบุคลากรและพัฒนา งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวัตถุ ประสงค์หลักของการแนะนำปรึกษา มีดังนี้

  •                 • เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบในงาน
  •                 • เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวและเรียนรู้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  •                 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการคัดเลือกพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  •  

    ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากลูกค้าในการติดตามผลเพื่อให้การทำงาน ของทุกๆ ฝ่ายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    Tel. 0-2712-3199 /Fax. 0-2712-3201 /E-mail: hr_recruit@thaipalnet.com hr_recruit@tjprannarai.co.th