ผลงานที่ตีพิมพ์

> >
Date Tittle Thai Jananese
03/2019 ไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กการตัดสินใจจะกำหนดทิศทางชีวิต Download Download
02/2019 ทำไมดิฉันจึงอยู่ที่นี่และดิฉันทำงานนี้เพราะเหตุใด Download Download
01/2019 ถ้าดิฉันเป็นผู้บริหาร Download Download
12/2018 สงสัยใคร่รู้ แต่รู้แบบผิวเผิน Download Download
11/2018 ขายอะไรให้ใครเพราะอะไร Download Download
10/2018 จุดแตกต่างที่สร้างความแตกต่างคืออะไร Download Download
09/2018 การเตรียมงานไม่มีคำว่ามากเกินไป Download Download
08/2018 สิ่งที่ Input แล้วต้อง Output จึงจะเป็นการ Input ที่แท้จริง Download Download
07/2018 ทุกการกระทำมีความหมาย Download Download
06/2018 ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ การเข้าใจ และการลงมือปฏิบัติ Download Download
05/2018 Mission, Vision, Core value เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัท Download Download
03/2018 คิดว่าเป็นแค่ความผิดพลาด? หรือเป็นปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ? Download Download
02/2018 การไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Download Download
01/2018 หนทางพันลี้เริ่มที่ก้าวแรก Download Download
12/2017 ความสำคัญและความเร่งด่วน Download Download
11/2017 การตั้งคำถามเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไร Download Download
10/2017 หลายคนมักถามว่ามีวิธีเพิ่มแรงบันดาลใจอย่างไร แต่... Download Download
09/2017 เราเข้าใจความหมายที่ตนเองสื่อสารได้
โดยดูจากปฏิกิริยาของผู้ที่เราสื่อสารด้วย
Download Download
08/2017 จงเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ถ้าคุณอยากรู้จักประเทศและคนในประเทศนั้น Download Download
07/2017 น่าแปลกที่ยิ่งง่ายคุณค่ายิ่งลด Download Download
06/2017 เวลาสอนงานไม่กลัวหรือ Download Download
05/2017 การตั้งเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน Download Download
03/2017 ชีวิตส่วนตัวไปด้วยกันได้กับการทำงาน Download Download
02/2017 SANPO-YOSHI และครบรอบ 17 ปีของบริษัท Download Download
01/2017 ความใส่ใจในการให้บริการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก Download Download
12/2016 ความยากในการกำหนดราคา Download Download
11/2016 มาผนวกข้อดีของไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์กันเถอะ Download Download
10/2016 ฝึกฝนภาษาแม่ให้คล่องขึ้น Download Download
09/2016 มุมมองของดิฉันเกี่ยวกับ “JINZAI” Download Download