ผลงานที่ตีพิมพ์

Date Tittle Thai Jananese
02/2018 การไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Download Download
01/2018 หนทางพันลี้เริ่มที่ก้าวแรก Download Download
12/2017 ความสำคัญและความเร่งด่วน Download Download
11/2017 การตั้งคำถามเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไร Download Download
10/2017 หลายคนมักถามว่ามีวิธีเพิ่มแรงบันดาลใจอย่างไร แต่... Download Download
09/2017 เราเข้าใจความหมายที่ตนเองสื่อสารได้
โดยดูจากปฏิกิริยาของผู้ที่เราสื่อสารด้วย
Download Download
08/2017 จงเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ถ้าคุณอยากรู้จักประเทศและคนในประเทศนั้น Download Download
07/2017 น่าแปลกที่ยิ่งง่ายคุณค่ายิ่งลด Download Download
06/2017 เวลาสอนงานไม่กลัวหรือ Download Download
05/2017 การตั้งเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน Download Download
03/2017 ชีวิตส่วนตัวไปด้วยกันได้กับการทำงาน Download Download
02/2017 SANPO-YOSHI และครบรอบ 17 ปีของบริษัท Download Download
01/2017 ความใส่ใจในการให้บริการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก Download Download
12/2016 ความยากในการกำหนดราคา Download Download
11/2016 มาผนวกข้อดีของไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์กันเถอะ Download Download
10/2016 ฝึกฝนภาษาแม่ให้คล่องขึ้น Download Download
09/2016 มุมมองของดิฉันเกี่ยวกับ “JINZAI” Download Download