หากต้องการงานแปล/งานล่ามที่ “ไร้ข้อผิดพลาด” กรุณาใช้บริการบริษัท TJP ซึ่งมีผลงานมานานกว่า 18 ปี

JP | EN | TH
1.มีคุณภาพสูง
แปล → ตรวจเช็ค → พิสูจน์อักษร
มีขั้นตอนในการรับรองคุณภาพ 3 ขั้นตอน
2.รับรองคุณภาพให้คุณมั่นใจได้
3.มีนักแปลภายในบริษัทที่เชี่ยวชาญ
สาส์นจาก Managing Director
Chifumi Maeda
เกี่ยวกับเรา
The way of JTP
Column From MD
Brand Concept
CareerThai
บริษัทมีผลงานด้านการแปลเอกสารทางกฎหมายและข้อกำหนดทางคุณลักษณะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ
เช่น “สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา” “หนังสือสัญญา” ฯลฯ โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งเป็น
บริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีงานล่ามประเภทล่ามฉับพลัน (Simultaneous interpreter:SI)
ในสถานที่ เช่น “การประชุมนานาชาติ” และ “M&A” ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางและประสบการณ์
มากกว่าการแปลและการล่ามโดยปกติทั่วไป
ด้วยเหตุนี้ TJP จึงยินดีรองรับงานของลูกค้าที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ
หากท่านกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับงานแปลภาษา กรุณาติดต่อเรา
ニュース & トピックス INFORMATION
new!
2018.03.08
detail
法律本

อ่านง่ายเนื่องจากแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบประโยคต่อประโยค ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นสามารถเข้าใจ
กฎหมายร่วมกันโดยการระบุคำหรือบรรทัดด้วยการชี้ตามได้