ประวัติความเป็นมา

項目 内容
ชื่อบริษัท บริษัท ทีเจ พรรณราย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
TJ Prannarai Communication Co., Ltd.

บริษัท จัดหางานทีเจ พรรณราย จำกัด
TJ Prannarai Recruitment Co., Ltd.
ตัวแทนบริษัท Managing Director: Ms. Chifumi Maeda
กรรมการผู้จัดการ:ชิฟูมิ มาเอดะ
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
รายละเอียดธุรกิจ บริการแปลเอกสาร จัดหาล่ามชั่วคราว แปลเอกสารสำหรับสิ่งพิมพ์
พิมพ์หนังสือเพื่อจำหน่าย ฯลฯ
รายละเอียดการให้บริการ แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น ---> ไทย , ญี่ปุ่น ---> อังกฤษ ,
อังกฤษ --->ไทย (พร้อมจัด Art work)
จัดหาล่ามชั่วคราวสำหรับแปลภาษา ญี่ปุ่น --->ไทย ,
ญี่ปุ่น ---> อังกฤษ (ใช้ล่ามระดับ A )
สถานที่ตั้ง อาคาร 42 ทาวเวอร์ ห้อง 2102 ชั้น 21 เลขที่ 65
ซอย สุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำไท) ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2712-3199
หมายเลขแฟกซ์ 0-2712-3201
ธนาคารที่ทำธุรกรรม ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ

ประวัติการก่อตั้งบริษัท

年月 内容
มีนาคม 2553 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทจัดหางาน ที เจ พรรณราย จำกัด
(TJ Prannarai Recruitment Co.,Ltd. )
และ บริษัท ที เจ พรรณราย คอมมิวนิเคชั่นจำกัด
(TJ Prannarai Communication Co., Ltd.)
ตุลาคม 2548 ก่อตั้งบริษัทไทยแพลเน็ต คอมมิวนิเคชั่น
(Thai Palnet Communication Co., Ltd.)
(ขยายกิจการโดยก่อตั้งบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการแปลเอกสาร )
กุมภาพันธ์ 2544 ก่อตั้งบริษัทจัดหางานไทยแพลเน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
(Thai Palnet Enterprise Recruitment Co., Ltd.)
(ประกอบธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ให้บริการแปลเอกสาร
และให้บริการจัดหาล่ามชั่วคราว )