ข่าวประชาสัมพันธ์

Lawbook

เรื่อง : รวมกฏหมายแรงงาน ฉบับปรับปรุง 2560

รายละเอียด: -- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
จุดวางจำหน่าย:

1.บริษัท จัดหางาน ทีเจ พรรณราย จำกัด (02-712-3199)
2.ร้านหนังสือ Kinokuniya
- สาขา พารากอน
- สาขา Isetan
3.ร้านหนังสือ Tokyodo Book Store
- สาขาสุขุมวิท 33/1
- สาขาเอ็มโพเรียม ชั้น 3
- สาขาโรบินสัน ศรีราชา ชั้นใต้ดิน
- สาขาศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 3
- สาขาศูนย์การค้าแอร์พอร์ต ชั้น 2
ประเภท: หนังสือกฎหมาย

จำนวนเล่ม : 1 เล่มจบ

ISBN : 978-616-91156-7-0

จำนวนหน้า 397 หน้า

ราคา : 1,100 บาท

ดาวน์โหลด : เอกสารใบสั่งซื้อหนังสือกฎหมาย