ข่าวประชาสัมพันธ์

LawBook

เรื่อง : กฎหมายประมวลรัษฎากร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

รายละเอียด: - ภาษีเงินได้
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- บันทึกอื่นๆ (ภาษีอื่นๆ)
จุดวางจำหน่าย:

1.บริษัท จัดหางาน ทีเจ พรรณราย จำกัด (02-712-3199)
2.ร้านหนังสือ Kinokuniya
- สาขา พารากอน
- สาขา Isetan
3.ร้านหนังสือ Tokyodo Book Store
- สาขาสุขุมวิท 33/1
- สาขาเอ็มโพเรียม ชั้น 3
- สาขาโรบินสัน ศรีราชา ชั้นใต้ดิน
- สาขาศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 3
- สาขาศูนย์การค้าแอร์พอร์ต ชั้น 2
ประเภท: หนังสือกฎหมาย

จำนวนเล่ม : 1 เล่มจบ

ISBN : 978-616-91015-4-3

จำนวนหน้า 367 หน้า

ราคา : 1,500 บาท

ดาวน์โหลด : เอกสารใบสั่งซื้อหนังสือกฎหมาย