ข่าวประชาสัมพันธ์

Law Book

เรื่อง : พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย

รายละเอียด: - พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
- พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- กฏกระทรวง กำหนดมาตราฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
จุดวางจำหน่าย:

1.บริษัท จัดหางาน ทีเจ พรรณราย จำกัด (02-712-3199)
2.ร้านหนังสือ Kinokuniya
- สาขา พารากอน
- สาขา Isetan
3.ร้านหนังสือ Tokyodo Book Store
- สาขาสุขุมวิท 33/1
- สาขาเอ็มโพเรียม ชั้น 3
- สาขาโรบินสัน ศรีราชา ชั้นใต้ดิน
- สาขาศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 3
- สาขาศูนย์การค้าแอร์พอร์ต ชั้น 2
ประเภท: หนังสือกฎหมาย

จำนวนเล่ม : 1 เล่มจบ

ISBN : 978-616-91015-2-9

จำนวนหน้า 154 หน้า

ราคา : 1,600 บาท

ดาวน์โหลด : เอกสารใบสั่งซื้อหนังสือกฏหมาย