ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Japanese Checker วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2560

คุณสมบัติ

  1. 1. เพศหญิง อายุ 28-40 ปี
  2. 2. ได้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป
  3. 3. มีประสบการณ์ด้านงานแปลเอกสาร
  4. 4. มีความชำนาญในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาเขียน
  5. 5. สามารถใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Adobe PDF
  6. 6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันของระยะเวลาที่จำกัดได้
  7. 7. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

  1. 1. ตรวจสอบงานแปล (แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย)
  2. 2. แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย เช่น ข้อบังคับบริษัท คู่มือคุณภาพ เอกสารการฝึกอบรม สัญญา ฯลฯ
  3. 3. พิสูจน์อักษร (ภาษาไทย)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานได้ที่ info@tjprannarai.co.th
หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-712-3199 (คุณเอม)