ข่าวประชาสัมพันธ์

วางจำหน่าย ประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเอง

เรื่อง : รวมบทกฎหมายการประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทย

รายละเอียด: - พระราชบัญญัติ บริษัทจำกัด
- พระราชบัญญัติ โรงงาน
- พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว
- พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด

ประเภท :

หนังสือกฎหมาย
ระดับผู้อ่าน: ทุกวัย

สถานที่จัดจำหน่าย : ร้านหนังสือ Tokyodo
1. สาขาสุขุมวิท 33/1
2. สาขาเอ็มโพเรียม ชั้น 3
3. สาขาโรบินสันศรีราชา ชั้นใต้ดิน
4. สาขาศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 3
5. สาขา Airport ศูนย์การค้าแอร์พอร์พลาซ่า ชั้น 2

ร้านหนังสือ Kinokuniya
1. สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)
2. สยามพารากอน

จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ISBN : 978-616-91156-5-6

จำนวนหน้า 395 หน้า

ราคา : 1,300 บาท