ข่าวประชาสัมพันธ์วางจำหน่าย รวมกฏหมายแรงงาน 3 ฉบับ
เรื่อง : รวมกฎหมายแรงงาน 3 ฉบับ

รายละเอียด: - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.๒๕๔๑
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.๒๕๑๙
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.๒๕๒๒
- ศัพท์กฎหมายน่ารู้

หนังสือ “รวมกฎหมายแรงงาน 3 ฉบับ” วางจำหน่ายที่

ร้านหนังสือ Tokyodo
1. สาขาสุขุมวิท 33/1
2. สาขาเอ็มโพเรียม ชั้น 3
3. สาขาโรบินสันศรีราชา ชั้นใต้ดิน
4. สาขาศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 3
5. สาขา Airport ศูนย์การค้าแอร์พอร์พลาซ่า ชั้น 2

ร้านหนังสือ คิโนะคุนิยะ
1. สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)
2. สยามพารากอน


ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)

ประเภท :

กฎหมาย
จำนวนเล่ม : 1 เล่มจบ

ISBN : 978-616-91156-0-1

จำนวนหน้า 237หน้า

ราคา : 1,000 บาท