ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2560
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หลายคนมักถามว่ามีวิธีเพิ่มแรงบันดาลใจอย่างไร แต่...
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เราเข้าใจความหมายที่ตนเองสื่อสารได้
โดยดูจากปฏิกิริยาของผู้ที่เราสื่อสารด้วย
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จงเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ถ้าคุณอยากรู้จักประเทศและคนในประเทศนั้น
วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 น่าแปลกที่ยิ่งง่ายคุณค่ายิ่งลด
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลาสอนงานไม่กลัวหรือ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การตั้งเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ชีวิตส่วนตัวไปด้วยกันได้กับการทำงาน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 SANPO-YOSHI และครบรอบ 17 ปีของบริษัท
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ความใส่ใจในการให้บริการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก
ปี 2559
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ความยากในการกำหนดราคา
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มาผนวกข้อดีของไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์กันเถอะ
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝึกฝนภาษาแม่ให้คล่องขึ้น
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 มุมมองของดิฉันเกี่ยวกับ “JINZAI”