ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ประสานงาน (Japanese Coordinator) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

 

[ตำแหน่ง: ผู้ประสานงาน (Coordinator)]
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าชาวญี่ปุ่น นักแปล และล่าม รวมถึงจัดทำใบเสนอราคา

<คุณสมบัติ>

  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (แล้วแต่กรณี)
  • มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น

* ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 ขึ้นไป ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน
* ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

  • สามารถใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานต่างๆ ได้ (MS-Office)
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  • หากมีความรู้ด้าน DTP/Publishing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

<แนวทางของบริษัท>
บริษัทของเราให้ความสำคัญเรื่องความกระตือรือร้นและความรวดเร็ว
จึงต้องการคัดเลือกผู้สมัครที่พร้อมจะเรียนรู้ กล้าแสดงความคิดเห็น และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

<เงื่อนไขการจ้างงาน>
ระบบการทำงาน: จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:00 (ทำงานวันเสาร์ครึ่งวัน เดือนละ 1 ครั้ง)
วันหยุด: 110 วัน (ปี 2017)
เงินเดือน: พิจารณาตามความสามารถด้านภาษา ประสบการณ์ และความชำนาญ
สวัสดิการ: ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เบี้ยขยัน เป็นต้น *มีค่าคอมมิชชันตามยอดขาย

<เอกสารประกอบการสมัคร>
ท่านที่สนใจกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงานดังต่อไปนี้มาที่อีเมล trans@tjprannarai.co.th

  • Resume (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)
  • ประวัติการทำงาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)
  • ใบรับรองผลการศึกษา
  • ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

 
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในภายหลังเพื่อนัดหมายวันสัมภาษณ์

ข้อมูลบริษัท : http://www.tjprannarai.co.th/