ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ Input แล้วต้อง Output จึงจะเป็นการ Input ที่แท้จริง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

สวัสดีค่ะทุกท่าน
Essay ในครั้งนี้มีหัวข้อที่ยาวมาก คือ “สิ่งที่ Input แล้วต้อง Output จึงจะเป็นการ Input ที่แท้จริง”

ทั้งสิ่งที่ได้เรียนมา ประสบการณ์ที่เคยผ่าน
การบรรยายเรื่องกฎหมายแรงงานที่จัดเป็นประจำ
การเขียนรายงานของมหาวิทยาลัย...
การเขียน Essay นี้...

เมื่อดิฉันได้นำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการสอน
การเขียนรายงาน การบรรยาย หรือการเขียน Essay...
ดิฉันมักจะตระหนักขึ้นมาอีกครั้งว่าตัวเองกำลังเรียนรู้อยู่ผ่านการทำสิ่งเหล่านี้ (Output)

การเรียนหนังสือ การเรียนพิเศษ และประสบการณ์…
ทั้งหมดนี้คือ “การ Input” ซึ่งเป็นการป้อนข้อมูลให้ตัวเอง ทำให้เราได้รับรู้และเข้าใจ
บ่อยครั้งที่เรามักจะนึกว่าเรารู้แล้ว เข้าใจแล้ว... แต่เมื่อลงมือทำจริงกลับเพิ่งรู้สึกเข้าใจ
เหมือนกับว่า “การ Output ทำให้เราได้ Input ตัวเองอีกครั้ง”

ดิฉันสอนกฎหมายแรงงานของไทยให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น ยิ่งสอนมากดิฉันก็ยิ่งได้เรียนรู้มาก
นอกจากนี้ยังได้ประสบการณ์ กล่าวคือ มีความรู้กว้างขวางหลากหลาย
มีการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความลึกซึ้งเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันดิฉันได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาโท และคิดว่าสิ่งที่เข้าใจอยู่ในขณะนี้
จะลึกซึ้งมากขึ้นผ่านการวิจัยโดยเฉพาะรายงานของปริญญาโททำให้ดิฉันได้มีโอกาสที่ดี
ในการย้อนกลับไปทบทวนการบริหารบริษัทอีกครั้ง ซึ่งคล้ายกับการสำรวจตนเองนั่นเอง
ถ้าผู้อ่านอยากเรียนรู้หรือจดจำเรื่องใดๆ ก็ตามอย่างจริงจัง การ “Output” อาจเป็นวิธีลัดที่ดีที่สุดก็ได้

ดิฉันหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะ


สามารถ Download เวอร์ชั่น ภาษาญี่ปุ่นได้ที่
http://tjprannarai.co.th/th/publication/THAEssay.html