ข่าวประชาสัมพันธ์

คิดว่าเป็นแค่ความผิดพลาด? หรือเป็นปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ? วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

หัวข้อในครั้งนี้ คือ “คิดว่าเป็นแค่ความผิดพลาด? หรือเป็นปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ?”


วันนี้ดิฉันขอเสนอความคิดเห็นข้อหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางในการทำงานของทุกท่าน

ดิฉันคิดว่าผู้อ่าน Essay ในครั้งนี้ส่วนใหญ่คงจะมีงานที่ต้องทำอยู่

และในระหว่างที่ทำงานก็คงมีทำผิดบ้างเป็นธรรมดา

เช่น คนที่ทำงานแคชเชียร์ก็อาจจะคำนวณเงินผิด หรือเขียนใบเสร็จผิดก็มี

เวลาที่ทำผิดจะมีความคิดว่า “ไม่เป็นไร ก็แค่ทำผิด” หรือ “ไม่ควรมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

เพราะสุดท้ายจะกลายเป็นปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ”

ซึ่งวิธีการทำงาน 2 แบบนี้แตกต่างกันอย่างมาก

บริษัทของดิฉันเป็นบริษัทแปลเอกสาร สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้คือ “การพิมพ์ผิด”

และ ห้าม “แปลผิด” บางคนมักจะคิดว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อย

แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลย

ในแง่ของคุณภาพ จะมีแค่ 100% หรือ 0% เท่านั้น

ถ้าคุณภาพ 100% เท่ากับ “ปานกลาง” คุณภาพ 90%, 80%...20%

ที่น้อยกว่า 100 ย่อมประเมินได้ว่า = 0% (สินค้าไม่มีคุณภาพ)

จะมีสักกี่คนที่เข้าใจว่าธุรกิจเป็นแบบนี้ การเดินขึ้นบันไดนั้นยาก

แต่การตกลงมาใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาที

ความน่าเชื่อถือก็เช่นกัน การสร้างความน่าเชื่อถือต้องใช้ระยะเวลานาน

แต่หมดไปได้ภายในเวลาอันสั้น

ผู้อ่านทุกท่านคิดว่างานที่ทำและตัวท่านเองเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของบริษัทแค่ไหน

และรู้หรือไม่ว่าท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการประเมินและการปรับเงินเดือน

ในองค์กรที่เป็นรูปแบบบริษัท การพลั้งเผลอแค่ 1 mm จะทำให้เกิดรอยรั่วใหญ่

และทำให้บริษัทล้มละลายได้โดยง่าย

ทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทำ ความคิด และความรู้สึกของเราแต่ละคน

ดังนั้นเราจึงต้องควบคุมตนเอง ระมัดระวัง และมีวินัยในตนเองอยู่เสมอ

ดิฉันหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะ


สามารถ Download เวอร์ชั่น ภาษาญี่ปุ่นได้ที่
http://tjprannarai.co.th/th/publication/THAEssay.html