ข่าวประชาสัมพันธ์

การตั้งเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทของเราเริ่มรอบใหม่ในเดือนเมษายน
เมื่อวันที่ 21-22 เมษายนที่ผ่านมา เราได้จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการ
(Strategic Plan workshop) ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งที่ 4 แล้ว
บริษัทในประเทศไทยมีการจัดประชุมในลักษณะนี้ไม่มากนัก พนักงานจึงเริ่มต้นแบบลองผิดลองถูก
การประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการว่าจะทำอะไร หรือพูดสั้นๆ ว่า
“การตั้งเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน” บางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าไปอยู่ในที่ประชุม
คงยากที่จะพูดได้อย่างใจเย็นเหมือนคนภายนอก

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบ vision, mission, core value ของบริษัท
2. ทำให้ชัดเจนในระเบียบวาระปัจจุบัน
3. ตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART (SMART คือ S = Specific (เฉพาะเจาะจง), M = Measurable (สามารถวัดได้),
A = Achievable (ทำให้สำเร็จได้), R = Realistic (ปฏิบัติได้จริง), และ T = Timely (ถูกเวลา)
4. จัดลำดับการทำงาน พิจารณาความสำคัญ และกำหนดให้ชัดเจน
5. วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของบริษัท (วิเคราะห์ตามหลัก SWOT)
6. เลือกงานที่จะเน้นความสำคัญ
ฯลฯ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะดำเนินการประมาณ 6 ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ในการประชุมของดิฉันมี 2 ข้อ ได้แก่
ข้อ 1 คือ อยากให้มีความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อเป้าหมายของเรา
ข้อ 2 คือ อยากให้พนักงานมีมุมมองของผู้บริหารและให้พนักงานทุกคนได้บริหารจัดการ

เนื่องจากดิฉันเป็นเจ้าของบริษัท ถ้าดิฉันจะใช้วิธีตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วค่อยแจ้งพนักงาน...ก็สามารถทำได้
แต่แบบนี้ไม่ใช่แนวทางการทำงานของดิฉัน ดิฉันคิดว่าการที่ทุกคนในบริษัทร่วมแรงร่วมใจกัน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพย่อมดีกว่าการทำคนเดียว และประสบการณ์การทำงานในบริษัท
จะทำให้แต่ละคนมีการพัฒนา ซึ่งดิฉันหวังว่าจะส่งผลให้ชีวิตของพนักงานดีขึ้น

ดิฉันมีคำถามสำหรับผู้อ่านค่ะ สมมติว่าเราจะเดินทางไปเที่ยว เราจะต้องทำอะไรก่อน ลองจินตนาการถึงตอนเดินทางนะคะ
ถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปไหน เราจะขึ้นเครื่องบินก่อนไหมคะ แล้วจะต้องเตรียมของหรือเปล่า
เราจะต้องกำหนดก่อนว่าเราจะไปเชียงใหม่หรือไปภูเก็ต แล้วเราจะขึ้นเครื่องบิน นั่งรถตู้ หรือขึ้นรถทัวร์ไป
แล้วค่อยประมาณการณ์ค่าใช้จ่าย, เตรียมของ, ออกเดินทาง...

ดิฉันคิดว่าบริษัทก็เหมือนกัน อันดับแรกต้องตั้งเป้าหมายระยะ 1 ปี ซึ่งเป้าหมายในที่นี้ก็คือ ยอดขายหรือธุรกิจใหม่
(เราเรียกว่า Challenge) เป็นต้น เมื่อตั้งเป้าหมายแล้ว เราก็จะมีแนวทางในการปฏิบัติ
ไม่ใช่แค่ตั้งเป้าหมายและกำหนดแผนก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ สิ่งสำคัญ คือ ต้องลงมือปฏิบัติ
แต่คนส่วนมาก รวมทั้งตัวดิฉันเองมักจะขี้เกียจ อยากไปทางสบายๆ จึงต้องมีจุด check เพื่อไม่ให้ออกนอกเส้นทาง
อย่างการแข่งวิ่งมาราธอน การจะวิ่งเป็นระยะทาง 42.195 km ได้ถือเป็นเรื่องยากใช่ไหมคะ
ระหว่างทางจึงต้องมีจุด check (เช่นจุดดื่มน้ำ) ใช่หรือเปล่า

กรณีของบริษัทเรา จุด check คือ การประชุมประจำเดือน ซึ่งในการประชุมนี้
พนักงานทุกคนจะ check ว่าตอนนี้ถึงจุดไหนแล้ว ใน 1 ปีมี 12 เดือน โดยสรุปจึงมีจุด check 12 ครั้ง
ถ้ามีปัญหาหรือความไม่เหมาะสม เราก็จะแก้ไขและเรียนรู้
“ปฏิบัติ→แก้ไข→ปฏิบัติ→แก้ไข” เพื่อเป้าหมายจนถึงเดือนมีนาคม 2018
ด้วยวิธีการนี้ ผู้อ่านก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ดิฉันจึงขอแนะนำให้ลองมองว่าอยากให้ชีวิตของตัวเองเป็นอย่างไร อยากจะให้ชีวิตเป็นอย่างไร
ลองตั้งเป้าหมายกันดูนะคะ