ข่าวประชาสัมพันธ์

SANPO-YOSHI และครบรอบ 17 ปีของบริษัท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ดิฉันจะขออธิบายคำว่า “SANPO-YOSHI”
คำนี้มาจากนักธุรกิจในเขต OMI (ปัจจุบัน คือ จังหวัด Siga) เป็นวิธีการคำนวณตามมาตรฐานทางธุรกิจ
“SANPO” คือ 3 ช่องทางและ “YOSHI” คือ ความดี
“SANPO = 3 ช่องทาง” แล้ว 3 ช่องทางมีอะไรบ้าง ได้แก่ ผู้ขาย ผู้ซื้อ และสังคม
ช่องทางของผู้ขาย คือ การให้บริการหรือสินค้า
ช่องทางของผู้ซื้อ คือ ลูกค้า
ช่องทางของสังคม คือ สิ่งรอบตัว
สรุปว่า “SANPO-YOSHI” คือ “ผู้ขายดี ผู้ซื้อดี สังคมดี”

ดิฉันนำวิธี “SANPO-YOSHI” มาใช้ในการทำธุรกิจของดิฉันเสมอ
ผู้ขาย คือ ดิฉันหรือบริษัท ต้องไม่ใช่แค่บริษัทที่ได้ประโยชน์ แต่ลูกค้าที่ใช้บริการต้องได้รับความพึงพอใจด้วย
พนักงานและสังคมก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่ดี
พูดง่ายๆ ว่าต้องมีความสมดุล “win-win-win”
อยากให้ทุกคนคิดว่า อย่ามองแค่ใกล้ตัว อยากให้มองในมุมกว้าง

สำหรับวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017
เวลาผ่านไป 16 ปีแล้วนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2001 โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้บริษัทจะย่างเข้าสู่ปีที่ 17
ตอนนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยมาก แต่เมื่อมองย้อนกลับไปกลับรู้สึกว่างานไม่ได้หนักขนาดนั้น ก็เลยยังสงสัยตัวเองอยู่
ที่ดิฉันยังอยู่ได้ในตอนนี้ ไม่ใช่ด้วยคุณสมบัติของดิฉันเพียงคนเดียว แต่เพราะคนรอบข้างคอยช่วยดิฉันเสมอ
ดิฉันคิดอย่างนั้นจริงๆ ค่ะ
ถ้าไม่มีพนักงาน ก็น่าจะเลิกทำธุรกิจและตัดใจไปแล้ว

ดิฉันคิดเสมอว่าต้องพยายามเพื่อพนักงานหรือพ่อแม่ของพนักงาน จึงทำให้ยังทำงานอยู่ได้
คนที่ใช้บริการของเราทำให้เรายังอยู่ได้ ครอบครัวที่คอยสนับสนุนก็ทำให้เรายังอยู่ได้
และเพื่อนๆ ที่คอยให้กำลังใจก็ทำให้เรายังอยู่ได้

สำหรับคนต่างชาติอย่างดิฉัน ประเทศไทยให้โอกาสดิฉัน ทำให้ดิฉันยังทำงานต่อไปได้ ขอบคุณมากๆ ค่ะ
ดิฉันอยากให้คนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเรามีความสุขและอยากช่วยประเทศไทย
และสังคมไทยมีความสุขด้วยวิธีการคำนวณแบบ “SANPO-YOSHI”
ดิฉันจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดในทุกวันค่ะ
ขอบคุณค่ะ