ข่าวประชาสัมพันธ์

ความใส่ใจในการให้บริการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ความใส่ใจในการให้บริการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก

ในเรื่องนี้คนที่ทำงานอิสระหรือนักธุรกิจน่าจะเคยมีประสบการณ์ลักษณะเดียวกัน
บริษัทของดิฉันทำธุรกิจแปลเอกสาร จัดหาล่าม จัดทำหนังสือกฎหมาย ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
และจัดทำ DTP
ในการติดต่องาน มีหลายครั้งที่มีคนขอมาว่า “ช่วยสอนเรื่อง 〇〇 ให้หน่อย”
ซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าเป็นเรื่องทั่วไปก็สามารถสอนได้ ไม่มีปัญหา แต่บางเรื่องก็เป็นความรู้เฉพาะทาง
ที่ดิฉันต้องใช้ระยะเวลาและเงินทุนในการศึกษาเรียนรู้
ถ้าพิจารณาจากปัจจัยข้างต้นแล้ว เราจะนับว่าเป็นการบริการอย่างหนึ่งได้หรือไม่ ถ้าเป็นการบริการ
จะสอนกันโดยทั่วไปได้หรือไม่
ถ้ายอมสอนให้ น่าจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดี
ถ้ายอมสอนให้ จะทำให้มูลค่าของตนเองและบริษัทลดลงหรือเปล่า
การทำแบบนี้อาจทำให้ตัวเราเองและพนักงานบริษัททำงานลำบาก
ถ้าตอนแรกยอมสอนให้ แต่ต่อไปในอนาคตเราเลิกสอน ลูกค้าจะคิดว่ามาตรฐานของบริษัทลดลงหรือไม่
จากประสบการณ์ของดิฉัน ดิฉันมักจะคิดว่าถ้าได้มาฟรีก็ไม่มีคุณค่า ของฟรีมักไม่ต้องใช้ความพยายาม
(ทั้งเงินและเวลา) เราจึงไม่ใส่ใจกับของที่ได้มาฟรี

เรื่องนี้จึงอาจมองได้หลายแง่ในส่วนของการทำงานว่าเราจะให้บริการอย่างไร แค่ไหน ซึ่งวัดกันได้ยาก
ดิฉันหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะ