ข่าวประชาสัมพันธ์

มาผนวกข้อดีของไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์กันเถอะ วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันหนึ่งดิฉันมีประชุมกับอาจารย์ S ที่สถาบันฝึกอบรมชั้นนำแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการสัมมนา โดยพูดคุยกันเรื่องชั้น
เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross culture) ซึ่งอาจารย์ S พูดขึ้นมาว่า
“อาจารย์ Maeda คะ ดิฉันพบปัญหาในห้องเรียนตอนสอนหัวข้อวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross culture) ค่ะ
อาจารย์ P น่าเห็นใจมาก สถานการณ์แย่มากค่ะ ดิฉันรู้สึกเห็นใจอาจารย์ P จริงๆ”
ดิฉันจึงขอนำกรณีนี้มาอธิบาย

 

สถาบันฝึกอบรมชั้นนำแห่งนี้มีหลักสูตรจำนวนมาก เช่น วัฒนธรรมข้ามชาติ ความปลอดภัยและสุขอนามัย
และภาวะผู้นำ เป็นต้น ซึ่งดิฉันเองมีหน้าที่สอนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสำหรับคนญี่ปุ่น
ดิฉันได้สอบถามรายละเอียดเรื่องนี้จากอาจารย์ S จึงได้ทราบว่ามีผู้เข้าเรียนคนหนึ่ง
ซึ่งไม่แน่ใจว่าต้องการมาเรียนหรือต้องการมาสอนแทนอาจารย์ P กันแน่ (คนแบบนี้ก็มีด้วย)
อาจารย์ P เป็นคนไทยที่เคยทำงานด้านวิศวกรรมกับบริษัทญี่ปุ่นและสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้
จึงรู้ทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งดิฉันเองทราบดีว่าอาจารย์ P เป็นคนใจกว้างและมีวิสัยทัศน์ที่ดี
ชั้นเรียนวัฒนธรรมข้ามชาติเป็นชั้นเรียนที่เรียนได้ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียนของคนญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าเรียนชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า
“ทำไมคนไทยถึงทักษะไม่ดี เขามีการเรียนการสอนกันอย่างไร”
อาจารย์ P จึงอธิบายว่าอาจเป็นเพราะความแตกต่างด้านหลักศาสนาหรือประวัติศาสตร์
แต่ผู้เข้าเรียนคนนี้ยังพูดถึงข้อไม่ดีของคนไทยให้อาจารย์ P ฟังตลอดเวลา 30 นาทีโดยไม่สนใจคนอื่นๆ
รวมทั้งอาจารย์ P ซึ่งเป็นคนไทยด้วย

 

พอได้ฟังแบบนี้แล้ว ดิฉันจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าคนๆ นี้มาเรียนเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันแน่......

 

ดิฉันคิดว่าผู้เข้าเรียนชาวญี่ปุ่นคนนี้อาจเข้าใจวัตถุประสงค์ในการมาเรียนผิดไป จึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เพราะชั้นเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross culture) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 วัฒนธรรม
บริษัทญี่ปุ่นเลือกมาลงทุนในประเทศไทยและจ้างพนักงานคนไทย เพราะประเทศไทยและคนไทยมีข้อดีอยู่มาก
ส่วนคนญี่ปุ่นเองก็ได้รับอนุญาตให้ทำงานและอาศัยอยู่ในเมืองไทย เราจึงให้ความสำคัญต่อการจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง
รวมไปถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศไทย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย
ไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีแต่ข้อดีหรือข้อเสียทั้งหมด เพราะประเทศญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้มีแต่ข้อดี ดังนั้นทั้ง 2 ฝ่าย
จึงควรจะร่วมมือเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด