ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกฝนภาษาแม่ให้คล่องขึ้น วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หัวข้อในครั้งนี้เป็นเรื่องที่เคยเล่าให้พนักงานคนไทยและคนญี่ปุ่นฟังหลายครั้งในที่ประชุม (ไม่ทราบว่าจำได้หรือไม่)


บริษัทของเราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใช้ภาษา ส่วนใหญ่พนักงานคนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้
และคนญี่ปุ่นสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้


ดิฉันคิดว่าแม้ว่าจะสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย) ได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องรู้
และเข้าใจภาษาแม่ให้ถ่องแท้เพื่อนำมาใช้ให้เข้ากับประโยคของภาษาต่างประเทศเพื่อให้ทักษะของการทำงานดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม เราต้องการคนที่ไม่เพียงแต่เขียนและพูดภาษาแม่ได้เท่านั้น แต่ต้องสามารถใช้ภาษาแม่ได้ถูกต้อง
เหมาะกับสถานการณ์ด้วย


เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ดิฉันทำงานไปพร้อมกับเรียนนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น และดิฉันทำงานที่ประเทศไทยจึง
ต้องเรียนรู้กฎหมายของประเทศไทย แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เข้าใจเพราะภาษาไทยไม่ใช่ภาษาแม่ ดิฉันจึงตัดสินใจว่า
อยากเรียนกฎหมายด้วยภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นภาษาแม่


ถ้าไม่มีหลักพื้นฐานหรือความรู้ที่ใช้ภาษาแม่ในการสื่อสารก็ย่อมไม่ได้รับความรู้ใหม่ๆ จากภาษาต่างประเทศ
(สำหรับกรณีของดิฉันคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เข้ามาเพิ่ม


ครั้งหนึ่งคนที่เจอในที่ประชุมบอกว่า “ลองดูสักตั้งก็แล้วกัน” (ด้วยน้ำเสียงเปลกๆ)
ดิฉันสับสนมาก “อะไรนะ” คำพูดของเขานี้คือคำประชดหรือเปล่า หรือเขาอยากบอกว่า “พยายามเข้านะ” หรือเปล่า
ตั้งใจจะบอกแบบนี้ใช่ไหม
ดิฉันไม่ทราบว่าใจจริงแล้วเขาคิดอะไร หรือเพียงแค่ใช้คำผิดสถานการณ์เท่านั้นหรือเปล่า


เมื่อเราอยากฝึกฝนภาษาแม่ให้คล่องขึ้นก็ต้องสัมผัสตัวหนังสือให้มาก เราต้องอ่านหนังสือหลายประเภทเพื่อให้เข้าใจ
และเลือกใช้ถ้อยคำให้ตรงกับเจตนาของประโยคและสถานการณ์


ดิฉันจะดีใจมากถ้าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะ