Loading...

出版事業

出版事業

会社運営にあたり必要なタイの法律をタイ語-日本語対訳で出版しております。 「労働者保護法」「労働関係法」「国税法」「会社法」「外国人事業法」 「外国人就労法」 「工場法」「環境・安全関連法」など出版しております。

書店 :

  • Kinokuniya, Tokyodo Books, Nai-In Bookstore,SE-EDUCATION, Chulabook

TJ Prannarai Recruitment Co., Ltd.
TJ Prannarai Communication Co., Ltd.

  • 42 Tower, Room 2102, 21st Floor, 65 Soi Sukhumvit 42 (Kluaynamthai), Sukhumvit Rd., Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand