Loading...
  • TJ Prannarai (ทีเจ พรรณราย)
    Many expert linguists
    to work for you
  • TJ Prannarai (ทีเจ พรรณราย)
  • TJ Prannarai (ทีเจ พรรณราย)

เกี่ยวกับ

TJ Prannarai (ทีเจ พรรณราย)

บริษัทมีผลงานด้านการแปลเอกสารทางกฎหมายและข้อกำหนดทางคุณลักษณะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ เช่น “สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา” “หนังสือสัญญา” ฯลฯ โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งเป็น บริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีงานล่ามประเภทล่ามฉับพลัน (Simultaneous interpreter:SI) ในสถานที่ เช่น “การประชุมนานาชาติ” และ “M&A” ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางและประสบการณ์ มากกว่าการแปลและการล่ามโดยปกติทั่วไป ด้วยเหตุนี้ TJP จึงยินดีรองรับงานของลูกค้าที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ

จุดเด่นของ TJP

มีคุณภาพสูง

รับรองคุณภาพให้คุณมั่นใจได้

มีนักแปลภายในบริษัทที่เชี่ยวชาญ

บริการ

แปลเอกสาร

ภาษาที่รับแปล ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญทั้งด้านภาษาและคำศัพท์เฉพาะทาง พร้อมรับประกันคุณภาพหลังการขาย

แปลเอกสาร

จัดหาล่าม

ให้บริการจัดหาล่ามที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความเข้าใจและความถูกต้องสูงสุด พร้อมทั้งช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

จัดหาล่าม

ธุรกิจสิ่งพิมพ์

จัดพิมพ์กฎหมายในประเทศไทยที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ โดยการแปลประโยคจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบประโยคต่อประโยค

ธุรกิจสิ่งพิมพ์

รับให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเรื่องธุรกิจในประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เช่น กฎหมายแรงงานบัญชี ภาษีอากร คำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

รับให้คำปรึกษา

ข่าวและกิจกรรม

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว 13 ก.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างแบบแผนทางความคิดต้องใช้เวลาหนึ่งหมื่นชั่วโมง 25 พ.ค. 2561

วันก่อนดิฉันได้จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ (Strategic plan workshop) ภายในบริษัท โดยทุกเดือนเมษายนจะถือเป็นรอบปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ขายอะไรให้ใครเพราะอะไร 17 พ.ย. 2561

ดิฉันได้พูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่ทำธุรกิจส่วนตัว เขาบอกว่า “ฉันไม่รู้วิธีว่าจะหาลูกค้าได้อย่างไร” ดิฉันจึงตอบไปว่าให้ลองถามตัวเองดูก่อน “อยากได้ลูกค้าแบบไหน” และ “จุดขาย คืออะไร”

อ่านเพิ่มเติม

จุดแตกต่างที่สร้างความแตกต่างคืออะไร 20 ต.ค. 2561

แบบจำลองนี้แบ่งออกเป็นปัจจัยแข็ง (เนื้อหา) กับปัจจัยอ่อน (กระบวนการ) แต่จะพบว่าปัจจัยอ่อน (กระบวนการ) ที่อยู่ใต้น้ำมีขนาดใหญ่กว่า ปัจจัยแข็ง (เนื้อหา) ที่ปรากฏเหนือน้ำเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาและไม่ว่าใครก็สามารถรับรู้ได้

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือกฏหมาย

อ่านง่ายเนื่องจากแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบประโยค ต่อประโยค ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นสามารถเข้าใจ กฎหมายร่วมกันโดย การระบุคำหรือบรรทัดด้วยการชี้ตามได้

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา

Contact with us

All the fields are required