Loading...

จุดแตกต่างที่สร้างความแตกต่างคืออะไร

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สวัสดีค่ะทุกท่าน
หัวข้อครั้งนี้คือ “จุดแตกต่างที่สร้างความแตกต่างคืออะไร” ดิฉันเข้าศึกษาระดับปริญญาโทเมื่อเดือนเมษายน และไม่ทันไรภาคเรียนแรกก็จบลงแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน ถึงแม้การเรียนปริญญาโทจะมีสิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องเรียนรู้ แต่เมื่อนำมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์และงานของตนก็พบว่าเข้าใจได้ง่าย

ดังที่กล่าวไว้ใน Essay เดือนสิงหาคม 2018 เรื่อง “สิ่งที่ Input แล้วต้อง Output จึงจะเป็นการ Input ที่แท้จริง” ว่าการ Output (เรียบเรียงเป็นคำพูด) เป็นเรื่องที่ยากไม่เบา

Link ของ Essay เดือนสิงหาคม ฉบับภาษาญี่ปุ่น : 
http://www.tjprannarai.co.th/jp/consulting/Essay/Esay_AUG_JPN.pdf
Link ของ Essay เดือนสิงหาคม ฉบับภาษาไทย : 
http://www.tjprannarai.co.th/jp/consulting/Essay/Essay%20Aug%20THAI%202018.pdf

เมื่อวันก่อนอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยถามดิฉันดังนี้ เมื่อนำบริษัทที่คุณมาเอดะบริหารงานอยู่มาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น หากพบว่ามี “จุดแตกต่าง” ที่สร้างความแตกต่าง คุณคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไร และหากว่ามีกลไกสำหรับทำให้ความแตกต่างนั้นคงอยู่ได้นาน สิ่งนั้นคืออะไร เมื่อได้ฟังคำถามนี้ สมองของดิฉันก็แล่นหาคำตอบราวกับการสืบค้นของ Google จุดแตกต่างที่สร้างความแตกต่าง หมายถึงอะไรกันแน่ ???? กลไก ???? สิ่งที่คิดได้ในเวลานั้นคือภาพภูเขาน้ำแข็งนี้ค่ะ

อ้างอิง : จาก “仕事に役立つ経営学”
เรื่อง “5.変わり続けることに対応できる人と職場をつくる”
Nikkei Bunko, 2014, น. 102)

แบบจำลองนี้แบ่งออกเป็นปัจจัยแข็ง (เนื้อหา) กับปัจจัยอ่อน (กระบวนการ) แต่จะพบว่าปัจจัยอ่อน (กระบวนการ) ที่อยู่ใต้น้ำมีขนาดใหญ่กว่า ปัจจัยแข็ง (เนื้อหา) ที่ปรากฏเหนือน้ำเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาและไม่ว่าใครก็สามารถรับรู้ได้ ดิฉันคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เลียนแบบกันได้ ถึงแม้ว่าเลียนแบบแล้วจะมี “ระดับความลึกไม่เหมือนกัน” อยู่บ้างก็ตามที แล้วสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดและไม่สามารถเลียนแบบได้ง่ายๆ แม้จะเลียนแบบได้แต่ต้องใช้เวลาคืออะไร ดิฉันคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็น “จุดแตกต่างที่สร้างความแตกต่าง” หากเปรียบเทียบบริษัทของตนกับบริษัทอื่นแล้วมีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ก็คือส่วนที่เป็นบรรยากาศองค์กรและคุณลักษณะองค์กร ดิฉันคิดว่าสิ่งนี้คือส่วนที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “สไตล์ของบริษัท” ที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องของบริษัท แต่ก็สามารถนำมาใช้กับคนได้เช่นกัน กรณีของคน ส่วนที่เป็น “สไตล์ของบริษัท” จะเรียกว่า “เอกลักษณ์” ส่วนนี้คือ “จุดแตกต่างที่สร้างความแตกต่าง” ของบริษัทและของตัวท่านเอง และเป็น “จุดแข็ง” ด้วยเช่นกัน ดิฉันขอถามผู้อ่านทุกท่านนะคะ
“จุดแตกต่างที่สร้างความแตกต่าง” ของตัวท่านคืออะไร

สามารถ Download เวอร์ชั่น ภาษาญี่ปุ่นได้ที่
http://tjprannarai.co.th/th/publication/THAEssay.html