Loading...

คำตอบอยู่ที่ตัวเราเอง

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หัวข้อ Essay ในครั้งนี้คือ “คำตอบอยู่ที่ตัวเราเอง”
ดิฉันมีคำถามสำหรับทุกท่านค่ะ
ในเวลาที่ท่านตัดสินใจเรื่องใดไม่ได้ ท่านจะหันไปปรึกษาใครคะ
แต่เรื่องที่จะพูดต่อไปนี้ดิฉันไม่ได้ปรึกษาใคร
เป็นความเห็นส่วนตัวของดิฉันเองตามปกติค่ะ

เรื่องที่เราต้องการขอคำปรึกษามีอยู่มากมายหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เพื่อน ครอบครัว ชีวิตส่วนตัว ฯลฯ
แต่เมื่อลองคิดดูแล้ว “การขอคำปรึกษา”
มักจะเป็นแค่การ “อยากเล่า” หรือ “อยากให้รับฟัง” เท่านั้นเอง

ยกตัวอย่างผู้อ่าน Essay ที่เป็นผู้หญิง สมมติว่าท่านกำลังกลุ้มใจ
เรื่องความรักแล้วไปปรึกษาเพื่อน
แม้เพื่อนจะบอกว่า “เลิกคบเถอะ” แต่ “จะเลิก” หรือ “ไม่เลิก”
ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวท่านเอง
เพราะมีแค่ตัวเราเท่านั้นที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเอง

นอกจากนี้ มีบางกรณีที่แม้แต่เจ้าตัวก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเอง
แล้วทำไมจึงต้องขอคำปรึกษา ทั้งที่ไม่ได้ต้องการ
คำแนะนำจากคู่สนทนา (แล้วแต่กรณี)
เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเพียงแค่อยากให้รับฟังเพื่อระบายความในใจเท่านั้น

เมื่อมีคำตอบในใจอยู่แล้ว การขอคำปรึกษาจึงอาจเป็น
แค่การอยากเล่าให้ฟังเพื่อยืนยันความรู้สึกของตัวเอง

ตัวเราเองต้องการอะไร
ทุกเรื่องขึ้นอยู่กับประโยคนี้
ท่านจะสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองได้ด้วยการตัดสินใจของตนเองเท่านั้น
ถ้าเรารู้คำตอบสุดท้ายอยู่แล้วและสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเอง
เราจะสามารถเปลี่ยนมุมมองได้
ดิฉันหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะ

ดิฉันหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะ

สามารถ Download เวอร์ชั่น ภาษาญี่ปุ่นได้ที่
http://www.tjprannarai.co.th/publication.html